, Zile Tso
Kapat

Zile Tso

İçeriğe git

Ana menü:

İHALE DURUM BELGESİ

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu 26.maddesi ve Oda Muamelat Yönetmeliğinin 42.maddesi gereği talep halinde İhale Durum Belgesi düzenlenir. Bu belgede üyenin, ünvanı, adresi, sermayesi, kayıt tarihi,  derecesi ve iştigal mevzuu ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

Ayrıca 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10.Maddesinin son fıkrasının (a) (b) ve (g) maddelerinde yer alan ”ihale dışı bırakma nedenleri” kapsamında olup olmadığı, İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan ve kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda bulunup bulunmadığı, İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumun söz konusu olup olmadığı, hale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Oda tarafından mesleki faaliyetten men edilip edilmediği hakkında bilgiler yer almaktadır.

Vergi Rekortmenlerimiz
Zile
Artova
Sulusaray
Yeşilyurt
Copyright 2015. All rights reserved.
İçeriğe dön | Ana menüye dön