, Zile Tso
Kapat

Zile Tso

İçeriğe git

Ana menü:

DESTEKLER

 BİLİM SANAYİ TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

·         Resmi web sitesi

·         Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri

·         Sanayi Tezleri Programı (SAN-TEZ)

·         Teknogirişim Sermayesi Desteği 

·         Rekabet Öncesi İşbirliği Projeleri

·         Teknoyatırım

KOSGEB

·         Resmi web sitesi 

·         Girişimcilik Destek Programı

·         Genel Destek Programı

·         İşbirliği Güçbirliği Programı

·         KOBİ Proje Destek Programı

·         KOBİGEL-KOBİ Gelişim Programı

·         AR-GE, İnovasyob-n ve Endüstriyel Uygulama Programı

·         Tematik Proje Destek Programı

·         Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı

·         Kredi Faiz Desteği

·         Laboratuvar Hizmetleri 

·         TEKNOPAZAR-Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı

EKONOMİ BAKANLIĞI

·         Resmi web sitesi

·         İhracat Destekleri Destek Mevzuatları

·         KOBİ ve Kümelenme Destekleri

·         Pazara Giriş Belgeleri

·         E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği

·         Yurtdışı Birim Marka ve Tanıtım Desteği

·         Fuar Katılım Destekleri

·         TURQUALITY ve Markalaşma Desteği

·         İstihdam Desteği

·         Hizmet Sektörüne Yönelik Sağlanan Destekler

 

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)

·         Resmi web sitesi

·         Sanayi Ar-Ge Proje Destekleri (TEYDEB)

·         TEYDEB 1511 Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı

·         TEYDEB 1602 Patent Destek Programı

·         Akademik Ar-Ge Destekleri (ARDEB)

·         Bilim ve Toplum Proje Destekleri

·         Ufuk 2020 AB Programı 

·         İkili ve Çoklu İşbirlikleri

·         Bilim İnsanı Destekleme Programı

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI

·         Resmi web sitesi

KALKINMA AJANSLARI

·         Trakya Kalkınma Ajansı

AB BAKANLIĞI

·         Resmi web sitesi

·         Türkiye'den Başvurulabilecek AB Mali Destekleri 


TEŞVİKLER

EKONOMİ BAKANLIĞI

·         Resmi web sitesi 

·         Yatırımlarda Devlet Yardımı-Yatırım Teşvik Sistemi

·         Serbest Bölgelere Uygulanan Vergisel Teşvikler-3218 sayılı Kanun

·         Serbest Bölge Uygulamaları hakkında detaylı bilgiler

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

·         Resmi web sitesi

·         Küçük Sanayi Sitelerine Sağlanan Teşvikler

·         Endüstri Bölgelerine Uygulanan Teşvik Tedbirleri-4737 sayılı Kanun

·         Teknoloji Geliştirme Bölgelerine Uygulanan Destek ve Muafiyetler-4691 sayılı Kanun

·         Organize Sanayi Bölgelerine Uygulanan Muafiyetler-4562 sayılı Kanun

İŞKUR

·         Resmi web sitesi

·         Aktif İstihdam Programları (Girişimcilik Eğitimleri, İşbaşı Eğitim Programları, Toplum Yararına Çalışma Programları, Çalışanların Mesleki Eğitimi ile ilgili kurslar)

·         Pasif İstihdam Programları-İşsizlik Sigortası

·         Pasif İstihdam Programları-Ücret Garanti Fonu

·         Pasif İstihdam Programları-İş Kaybı Tazminatı

·         Pasif İstihdam Programları-Kısa Çalışma Ödeneği

·         SGK Prim Teşviki Uygulamaları(Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 6111 sayılı Kanun)

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

·         Resmi web sitesi

·         Kanunlarına Göre Vergisel Teşvikler(193 sayılı Gelir Kanunu)

·         Kanunlarına Göre Vergisel Teşvikler(5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu)

·         Kanunlarına Göre Vergisel Teşvikler(3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu)

·         Kanunlarına Göre Vergisel Teşvikler(488 sayılı Damga Vergisi Kanunu)

·         Kanunlarına Göre Vergisel Teşvikler(492 sayılı Harçlar Kanunu)

·         Kanunlarına Göre Vergisel Teşvikler(5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kanunu)


FİNANSA ERİŞİM


AB BAKANLIĞI

·         Resmi web sitesi

·         Avrupa Yatırım Bankası 

 EXİMBANK

·         Resmi web sitesi

·         Kısa Vadeli İhracat Kredileri 

·         Orta-Uzun Vadeli İhracat Kredileri

·         Döviz Kazandırıcı Hizmetler Kapsamındaki Krediler

·         Faiz ve Kar Payı Oranları

·         Ülke Kredi/Garanti Programı

·         İhracat Kredi Sigortası

·         KOBİ İhracata Hazırlık Kredileri 

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI

·         Resmi web sitesi

·         Kalkınma Kaynaklı TL Kredileri

·         Dış Kaynaklı Krediler

·         Proje Finansmanı ve Kredilendirme 

KREDİ GARANTİ FONU

·         Resmi web sitesi

KOBİ A.Ş.

·         Resmi web sitesi 

 

Vergi Rekortmenlerimiz
Zile
Artova
Sulusaray
Yeşilyurt
Copyright 2015. All rights reserved.
İçeriğe dön | Ana menüye dön