, Zile Tso
Kapat

Zile Tso

İçeriğe git

Ana menü:

DERNEK VEYA VAKIFLARIN TESCİLİ
( MERSİS ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPILACAK )


     Vakıf ve dernek iktisadi işletmesinin tescilinde Ticaret Sicili Memurluğuna verilecek evraklar aşağıda belirtilmiştir.
 
 • 1 adet vakıf tesis senedinin noterden tasdikli sureti,
 • 1 adet dernek kuruluş tüzüğünün noterden tasdikli sureti,
 • 1 adet vakfın kuruluşu ile ilgili Mahkeme Kararının Noterden tasdikli sureti,
 • 1 adet derneğin faaliyet Belgesi (Valilikte, Dernekler Masasından alınacak)
 • 1 adet vakıf kuruluşu ile ilgili Resmi Gazetenin noterden tasdikli sureti
 • İşletmenin açılışına dair kararı alan organın; görev süresinin dolmadığını teyit eden; en son seçim veya atamayla ilgili genel kurul veya mütevelli heyeti kararı,
 • 2 adet Noterden tasdikli, Vakfın veya Derneğin yönetim kurulu tarafından alınmış  karar sureti,
 • 1 adet Noterden tasdikli işletme unvanı altında tanzim olunmuş üçer imzalı imza beyannamesi,
 • İşletme temsilcilerinin kararda TC kimlik numarası belirtilmeli veya internet çıktısı eklenmeli
 • İşletme temsilcisinin resmi yapıştırılmış Oda kayıt beyannamesi,
 • Tescil ve İlan talebinin yapıldığı dilekçe
 • Vergi Rekortmenlerimiz
  Zile
  Artova
  Sulusaray
  Yeşilyurt
  Copyright 2015. All rights reserved.
  İçeriğe dön | Ana menüye dön