Kapat

Zile Tso

İçeriğe git

Ana menü:
         

 
 
   


 

Mersis Sorgulama

 


   

Üye Bigi Sorgulama
(Tahakkuk,tahsilat,borç vb.)

 
Üye Sorgulama

 


   
 

 
Zile ve Sanayisi Tanıtım Filmimiz

DUYURULAR

Stajyer öğrenci Maaşlarının 6764 Sayılı Kanun Kapsamında 3/2’ni Devlet Karşılayacak.
6764 sayılı kanun ile 5. maddesinde stajer öğrencilere asgari ücretin 3/1 ödenmektedir.(400) bu kanunla ödenen bu ücretin 20 den fazla personel çalıştıran işletmelere 3/1(133 TL) 20 den az personel çalıştıran işletmelere 3/2 si (270 TL) devlet tarafından ödenecektir. (İşletme 20 den az personel çalıştırıyor ise stajyer çalıştıranların 400 TL nin 270 TL sini devlet,130 TL sini işveren karşılayacaktır)...


Zile Ticaret Sicili Müdürlüğünden
  Münfesih olmalarına veya sayılmalarına rağmen Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca Müdürlüğümüz tarafından kendilerine yapılan ihtar 03/07/2015 tarihli ve 8855 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilana rağmen süresi içerisinde bildirimde bulunmayan ve aşağıda bilgileri yer alan şirketler ve kooperatifler 07/10/2015 tarihinde ticaret sicilinden resen silindikleri tesci...


MÜNFESİH LİMİTED ANONİM ŞİRKETLER VE KOOPERATİFLER İÇİN GENEL İHTAR
       Bilgileri aşağıda yer alan Kooperatif ve limited şirketlerin, ticaret sicili kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde münfesih durumda olduğu anlaşılmıştır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca, şirketlerin infisah sebeplerinin iş bu ihtarın ilanından itibaren iki ay içinde münfesih olma sebeplerinin ortadan kaldırılarak buna ilişkin ispat edici belgelerin Müd&...


 


Ziyaretçi Sayımız
7441679


Copyright 2015. All rights reserved.
İçeriğe dön | Ana menüye dön